Komu
podarujesz
swoją
Ostatnią Kostkę?
Ostatnia Kostka jest najcenniejsza!
PODZIEL SIĘ NIĄ Z KIMŚ WYJĄTKOWYM,
A STANIE SIĘ SŁODKIM SYMBOLEM PRZYJAŹNI I BLISKOŚCI!
IM MNIEJ MASZ CZEKOLADY, TYM TRUDNIEJ PODZIELIĆ SIĘ KAŻDĄ KOLEJNĄ KOSTKĄ.
A OSTATNIA JEST TĄ NAJCENNIEJSZĄ! JEŚLI PODZIELISZ SIĘ NIĄ Z KIMŚ WYJĄTKOWYM,
STAJE SIĘ SŁODKIM SYMBOLEM PRZYJAŹNI I BLISKOŚCI.
Podaruj swoją ostatnią kostkę!